Ravel y Tchaikovsky

Jove Orquestra Simfònica del Vallès

Ravel y Tchaikovsky

Jove Orquestra Simfònica del Vallès

16 julio 2023

Teatre La Faràndula, Sabadell

19:00h

Ravel, Ma mère l'oye
Tchaikovsky, Sinfonía nº 4

Xavier Puig director
Noemí Pasquina directora asistente
Jove Orquestra Simfònica del Vallès