Orfeó Català

Orfeó Català & Cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català & Halsey

Orfeó Català

Orfeó Català & Cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català & Halsey

03 abril 2022

Palau

12:00h

Cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català
Orfeó Català (Pablo Larraz, director principal)
David Malet, orgue
Mario Lisarde, contrabaix
Cristian Benito, Giorvanni Giri, Alberto Romero, Noemí Pasquina; quartet de corda
Pau Casan i Laia Armengol, piano
Simon Halsey, direcció

PROGRAMA
N. LUBOFF: A la nanita, nana
X. PASTRANA: La Lluna
N.RIVAS: L’astronauta
R. ROMANÍ: He somiat
E. CROCKER: Hear the wind
A. NINI, L.GOLDBERG: Keren Or
J. THOMPSON: Seven lastwords of theunarmed
B. BRITTEN: Missa Brevis
M. TIMÓN: Les trompetes de la mort
G. FAURÉ: Cantique de Jean Racine
E. WHITACRE: Hope, faith, life, Love